To Anna with Love

Od naszego stosunku do świata, od naszej wyobraźni, marzeń, wrażliwości, umiejętności życia po swojemu zależy otwartość na szczęście, radosna integracja, bycia całą w danej chwili i nie tęsknieniem za niczym. Nie wiem, gdzie znalazłam ten cytat, ale towarzyszy mi on już od ponad 30 lat i w dużym stopniu kierowanie się mądrością tego zapisu dawało […]