Podróż GAIA: Globalna Aktywacja Intencji i Działania

Presencing Institute oferuje zaimprowizowaną na globalna skalę platformę edukacyjną, która jest bezpłatna, online, oparta na zoomie, i tak zaprojektowana, aby uruchomić generatywne pola wśród wszystkich uczestników na nadchodzące tygodnie podczas koronawirusa. Chodzi o to, aby ta zaimprowizowana infrastruktura umożliwiła mentalną podróż, stała się inspiracją i drogowskazem dla change makerów z różnych sektorów, systemów i kultur. Chcielibyśmy, aby gdzieś około lipca, ta podróż, zaowocowała zwołaniem wielonarodowego i wieloregionalnego forum, którego wszyscy będziemy współgospodarzami.

Ramy tej podróży i samo forum będą ewoluowały dostosowując się do sytuacji, która dynamicznie rozwija się wokół nas, między nami i wewnątrz nas. Infrastruktura, którą tworzymy zaprasza cię do przyłączenia się całym twoim jestestwem. Jest zaprojektowana tak, aby była dostępna dla wszystkich, bez względu na to, czy chcesz dołączyć do nas sam podczas domowej kwarantanny, lub może w porozumieniu z przyjaciółmi i innymi change makerami działającymi w lokalnych organizacjach i społecznościach .

Globalna Aktywizacja Intencji i Akcji

Pod tym adresem znajduje się strona startowa naszego biura podróży: Globalna Aktywacja Intencji i Akcji (GAIA) Zapraszamy!

Ponieważ nie ma jeszcze polskiej ścieżki GAIA, umieszczam tutaj krótkie wideo, zajawki związane z podróżą GAIA z polskimi napisami.

Włącz film i w ustawieniach, na dole po prawej stronie *takie koło zębate, kliknij na subtitle / napisy wybierając j.polski.