Warsztaty dla kobiet

W formie warsztatów opartych na formacie World Café lub Open Space – metod konwersacyjnych służących prowadzeniu dialogu w celu poszukiwania kreatywnych pomysłów –  wybieramy się w integralną drogę do samej siebie, w drogę Feminy Magny. Korzystamy zarówno z teorii integralnej Kena Wilbera i jego modelu AQAL, który wprowadza ład w nasze doświadczenie i pozwala lepiej śledzić kierunek zmian oraz skutecznie nimi kierować. Jak też najnowszych badań z zakresu psychologii, neurobiologii, fenomenologii, hermeneutyki, kulturoznawstwa, etnologii i duchowość.

Opieram sie na mapie porządkującej rzeczywistość, która może ułatwić Ci orientowanie się w zależnościach łączących umysł i ciało, kulturę i jednostkę, modernizm i postmodernizm, naukę i religię, system społeczny i zachowania, kulturę i biologię. Te różne aspekty przenikają się, a nie wykluczają.

Jako coach szukam również rozwiązań rozwiązań systemowych opierając sie na naukach społecznych, teorii systemowej, semiotyce i autopoesii. Pracujemy wspólnie korzystając m.in. z ustawień strukturalnych wg Kibed/ Sparrer , wskazówek solidarności transgeneracyjnej Boszormenyi/NagyRoberta Diltsa, dynamiki spiralnej i teorii rozwoju Graves’a.  Więcej na temat teorii leżącej u podstaw FM znajdziesz na wpisie: Teoria u podstaw FM


Warsztaty dla kobiet

Organizuje na zlecenie  w formie zamkniętej dla wybranych grup, również jako warsztaty w firmowe dla liderek zespołów (Leadership for Women) lub w formie otwartej w miarę napływających zgłoszeń. Miejsce  warsztatów w Polsce i wybranych krajach EU. Warsztaty prowadzę po polsku, angielsku i niemiecku.

Program warsztatów

Niestety nie ma standardowego programu warsztatów. Każdorazowo program jest  „szyty na miarę” tak aby odpowiadał potrzebom uczestniczek, uwzględniając przy tym wszystkie podstawowe wymiary lub perspektywy, przez które doświadczamy świata: 

Niestety nie ma standardowego programu warsztatów. Każdorazowo program jest  „szyty na miarę” tak aby odpowiadał potrzebom uczestniczek, uwzględniając przy tym wszystkie podstawowe wymiary lub perspektywy, przez które doświadczamy świata: 

  • Pierwsza perspektywa postrzegania rzeczywistości ujmowanej subiektywnie: JA-przestrzeni. Analizujemy zjawiska, fenomeny, które pojawiają się w naszej przestrzeni świadomości? Uczymy sie obserwować nasze myśli,  koncepcje, energię, ciało, a także poznać treści naszej JA-przestrzeni, które często są spychane w cień i projektowane na innych.
  • Druga perspektywa rzeczywistości ujmowanej obiektywnie. Czy wiem co moje ciało mówi o mnie? W jaki sposób koduje i przetwarzam, aby one skutecznie dotarły one do odbiorcy. Człowiek jest  sam nieustannie tworzącym się system czy znam swoje „biologiczne oprogramowanie”?

Wierzę, że aktualizacja Twojego potencjału jest zależna nie tylko od potencjału, ale również od efektywności funkcjonowania systemu, w którym żyjesz, dlatego podczas warsztatów zajmujemy sie również poznaniem systemu, w którym żyjesz i jego wewnętrznej logiki, która ma ogromy wpływ na ciebie i Twoje życie

  • Trzecia perspektywa postrzegania rzeczywistości kolektywnej od wewnątrz: MY-przestrzeni. Ta wewnętrzna perspektywa wspólnoty (małżeństwo, rodzina, grupa, społeczność…), m.in. wyparte problemy rodziny czy traumatyczne historie własnego kraju działają nieświadomie w relacji i maja ogromny wpływ na komunikację. Czy jesteś świadoma tych fenomenów? To co uważamy za dobre i właściwe jest uwarunkowane kulturowo i zależy od naszego poziomu rozwoju i świadomości. Czy znam te zbiorowe wartości? Czy podczas dialogu czuję połączenie, jedność z druga osobą?  Jeśli tak to dlaczego?
  • Czwarta perspektywa postrzegania rzeczywistości analizuje zewnętrzne zachowanie systemu jako całości. Chcąc zrozumieć system, społeczeństwo, firmę, czy własna rodzinę, musimy zrozumieć ich strukturę i logikę działania. Zarówno wewnętrzna jak i zewnętrzna logika systemu ma silny wpływ na Ciebie i Twoją komunikacje ze światem. Co jest w systemie tabu, a co może być przekazane dalej. Dlaczego te a nie inne wartości leżą u podstaw naszych działań. Jaka jest struktura systemu? Czy mam tego świadomość?

Koszty udziału w warsztatach

Cena za udział w otwartych warsztatach:

  • 480 PLN / osoba 

Koszty organizacji jednodniowego warsztatu dla kobiet w firmie:

  • 2.000,00 PLN

ZAPRASZAM

warsztaty dla kobiet

Zapytania i zgłoszenia na warsztaty