Skip to content

Coaching dla kobiet

Coaching to moja propozycja dla ciebie

Coaching dla kobiet to indywidualna pomoc na drodze do ich pełnej realizacji. Spotykamy się  w formie face-to-face lub w formie distance learning via internet, wideo i audio konferencji. Celem procesu coachingowego jest poszerzenie świadomości, przekroczenie i wyjście poza dotychczas znany teren oraz poszerzenie mapy rzeczywistości. Chodzi o pozytywny transfer w kontekstach, w których Ty sama do tej pory nie uzyskałaś zadowalających rezultatów. Coaching dla kobiet jest dla ciebie jeśli na przykład:

  • Masz za sobą (lub przed sobą) rozwód lub problemy w rodzinie i nie wiesz co dalej.
  • Czekają Cię zmiany w pracy, zmiana stanowiska, firmy,  bezrobocie lub poszukiwanie nowej orientacji zawodowej.
  • Straciłaś najbliższą osobę i nie potrafisz sama wyjść z tego czarnego tunelu rozpaczy.
  • Cierpisz na depresję i nie wiesz co dalej.
  • Choroba cię pokonała i nie masz już ani siły ani wiary w przyszłość…

To tylko przykłady sytuacji, kiedy coaching może być początkiem zmian, które prowadzą Cię na drogę życia, której najważniejszym celem jest dobre samopoczucie, szczęśliwe związki, rozwój kariery zawodowej, czyli przebudzenie wszystkich bytów, zaczynając od siebie samej, otwierając Cię na nową miłość, nową świadomość, nową energię!

Do odkrycia samego siebie potrzebna jest śmiałość, wolność wewnętrzna i prawo do eksperymentu.” – Błaga Dimitrowa

W oparciu o Integralną Praktykę Życiową spróbujemy wspólnie przerwać standardowy punkt widzenia i otworzyć się na panoramę nowych możliwości. Teoria integralna  oferuje bowiem bardzo wszechestronny, całościowy, kompletny i efektywny sposób patrzenia. Ta teoria rzeczywistości ma sens, tylko wówczas gdy prowadzi do integralnej praktyki na każdym poziomie ciała, umysłu, serca i duszy. Więcej informacji w poście: Teoria u podstw FM.

W naszym coachingu poświęconym sztuce życia opieram się na tradycyjnych modelach psychologii rozwojowej i coachingu systemowego, ale również alternatywnych metodach pochodzących z wiedzy i tradycji Wschodu. Stąd moja fascynacja  koncepcją integralnego rozwoju, ponieważ oddaje ona sprawiedliwość wszystkim ważnym dla zrównoważonego i spójnego rozwoju wymiarom egzystencji człowieka, pochodzącym zarówno z naszego zachodniego kulturowego kręgu doświadczenia, jak i obejmując krąg doświadczeń i wiedzy tradycyjnych kultur Wschodu od Indii, Chin poprzez mądrości rdzennych kultur  Ameryki i Azji.

Korzyści dla Ciebie to przede wszystkim wieloaspektowy rozwój, w którym rozwój w jednym obszarze dobroczynnie wpływa na inne.

Nasze cztery podstawowe moduły opisane w modelu FM to:  fizyczny obszar Twojego Ciała i zdrowia, poznawczy obszar Twojego umysłu, psychodynamiczny obszar relacji międzyludzkich oraz obszar Twojej duchowości. Podczas tworzenia Twojej własnej praktyki integralnej zaczniemy od procesu obserwacji Twoich dotychczasowych praktyk, rozpoznamy luki, ocenimy Twoje zaangażowanie i wybierzemy nowe praktyki, które będziesz mogła wprowadzić w życie.

Służę Ci moją wiedzą i doświadczeniem na Twojej drodze do siebie samej. Pomogę Ci w stworzeniu Twojej wizji siebie samej i  życia opartego na miłości, radości, dobrym samopoczuciu i zdrowiu. Wspólnie ustalimy kroki, etapy na tej drodze, którymi Ty później konsekwentnie podążysz, odważnie realizując postawione sobie cele.

 Naucz się umiejętność szczęśliwego i pozytywnego przeżywania swojego życia w każdym jego momencie. 

kobieta

Co to jest coaching?

Coaching to rozmowa, w której Ty mówisz, ja słucham i obserwując wskazuję ewentualne obszary, nad którymi możesz popracować. Przebieg i długość coachingu zależy wyłącznie od Ciebie. Tematy spotkań będziemy ustalały wspólnie, przy czym dobrym punktem wyjścia jest ćwiczenie: Mój życiowy tort, pozwalające ujawnić, w którym obszarze zmiany są najbardziej potrzebne lub Çwiczenie Dilts’a, które pomoże nam rozpoznać poziom, od którego powinniśmy zacząć. Wspólnie ustalamy też cele naszych spotkań i wyniki, które chcesz osiągnąć. Podczas spotkań przewidziane są zadania domowe, w których Ty możesz zastosować wskazówki i przekazaną wiedzę lub po prostu sprawdzić, czy to co chcę Ci przekazać działa dla Ciebie. Z góry Cie uprzedzam, że wszelkie, długotrwałe zmiany wymagają czasu. Wymagają również poświęcenia i porzucenia ustalonych wzorów zachowań, a to pociąga za sobą wysiłek, zobowiązania i wytrwałą wolę, ale obiecuję Ci, że Twoje wysiłki zostaną nagrodzone nową radością, pięknem i siłą oraz spełnionym życiem, więc chyba warto spróbować. 

Zapraszam do kontaktu

Jeśli jesteś zainteresowana, proszę skontaktuj się ze mną. Wspólnie ustalimy najlepsze dla Ciebie rozwiązania. Pierwsze spotkanie jest bezpłatne. Pieniądze i tak nie powinny stać na przeszkodzie. Na pewno znajdziemy dobre rozwiązanie do każdej sytuacji.

Load More