To Anna with Love

Od naszej umiejętności życia po swojemu zależy otwartość na szczęście i radosna integracja.