Podróż bohaterki

Nasza pierwotna esencja leży w świętej kobiecości – jest ona pierwotną strategią, planem najgłębszym modelem naszej własnej podróży jako kobiety