Słuchaj uważnie

Kiedy słuchamy otwartym sercem, bez oceniania, mamy szansę na ozdrowienie naszych stosunków, społeczności i naszej głębokiej potrzeby przynależności.