Szczodre Gody

Będziemy spotykać się online przez 12 dni, zaczynając 24 grudnia. Każdego dnia dostaniesz wprowadzenie do znaczenia każdego dnia, i możliwych rytuałów i oczyszczeń które należy przeprowadzić każdego dnia. Będzie możliwość wybrania karty Tarota na każdy miesiąc odpowiadający danemu dniu i podzielenia się z grupa znaczeniem snów odpowiadającym każdemu dniu.