Skip to content

Szczęście

Szczęście jest utożsamiane z dobrostanem rozumianym jako pozytywne samopoczucie i ogólna satysfakcja ze swojego życia. To wypadkowa stylu życia, która uwzględnia doświadczanie pozytywnych emocji, zaangażowania oraz poczucia sensu.