Dla Ani z miłością

Od naszego stosunku do świata, od naszej wyobraźni, marzeń, wrażliwości, umiejętności życia po swojemu zależy otwartość na szczęście.