Medytacja Obfitości. Dzień 1

Prawdziwa obfitość? To doświadczenie życia, w którym wszystkie nasze potrzeby są łatwo zaspokojone, a pragnienia spontanicznie spełnione.